Vyráběný sortiment

V povrchovém dole Rácov se těží jemnozrnná šedá žula, která se používá jako kamenivo pro betony, silniční a stavební směsi, zimní posypy vozovek, základy budov, vodohospodářské stavby, dlažební kostky a soklový kámen.

Pro zpracování vytěžené horniny jsou instalovány v lomu 4 stupně drcení (čelisťové a kuželové drtiče) a přejezdová váha pro snadnou expedici.

Dle vašich požadavků jsme schopni zajistit výrobu i v jiné frakci a samozřejmě i dopravu.

 • Frakce 4/8, 8/16, 8/11, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63, lomový kámen opracovaný, povolené pro stavby ŘSD. Osvědčení Ředitelství silnic a dálnic
 • 100% přilnavost k emulzi Vialit Soběslav.
 • Zkoušky kameniva pro vodní stavby – harmonizovaná norma EN 13383-1:2002/AC:2004.
 • MZK 0/32.
 • Jsme schopni namíchat křivku zrnitosti podle požadavku odběratele z frakcí 0/2, 2/5, 4/8, 8/16, 16/32, nebo 11/22.
 • Frakce 2/5 a 4/8 obsah jemných částí do 0,5.
 • Kamenivo pro kolejové lože frakce 32/63BI, kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku štěrkodrť frakce 0/32. Osvědčení – konstrukční vrstvy, Osvědčení – kolejové lože
 • Jsme dozorování Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o. Hořice.

 

Žula Rácov,s.r.o. – kamenolom

nabízí k prodeji:

 • drcené kamenivo
 • prosívku
 • drtě
 • štěrky, štěrkodrtě
Ceník drceného kameniva pro rok 2023
Frakce (cm)   cena (Kč/t)
0/4 50% 0/2 + 50% 2/4 387,-
2/4, 2/5   768,-
4/8   720,-
8/11   514,-
8/16   514,-
11/22   502,-
16/32   466,-
32/63   466,-
63/125   466,-
100/300   466,-
     
LKN lomový kámen netříděný 466,-
LKO lomový kámen opracovaný 2414,-
0/4c (prosívka – mimo normu) 120,-
0/8 (mimo normu) 327,-
0/22 (mimo normu) 405,-
0/125   442,-
0/32   442,-
0/63   442,-
0/300 (mimo normu) 442,-
odpad z kostek   2166,-
MZK 0-45 (0/32)   586,-
     
Hrušovanský písek B 0/4   635,-
Oblázky 4/8 prané   1143,-

Při odběru většího množství je možnost dojednat slevu z ceny Dle Vašich požadavků jsme schopni zabezpečit i dopravu materiálu.
Ceny jsou uvedeny s 21 % DPH.
Ceník platný od 1. 1. 2023.

Ceník dlažebních kostek pro rok 2023
Frakce (cm) cena (Kč/t)
4/6 5082,-
7/9 4356,-
9/11 4356,-
15/17 4356,-
11/13 × 10 4901,-
13/15 × 10 4901,-
15/17 × 10 4901,-
odseky z dlažebních kostek 2166,-
haklíky 12 × 20 × 30-70 7442,-
placáky 3812,-
LKO – regulační kámen 2414,-
obrubníky 1204,-/bm

Ceny jsou uvedeny s 21 % DPH.
Ceník platný od 1. 1. 2023.

Jihlava – Staré hory – Strojírenská ul.

 • možnost dodávek včetně dopravy
 • při jednorázovém odběru nad 30 t je dopravné v Jihlavě zdarma!
 • při odběru většího množství je možno dohodnout slevu z ceníkové ceny
 • rozvoz písku a kameniva ze skládky zajištěn i s možností pronájmu kontejneru
 • zemní práce a pokládky štěrků strojem UNC 752 a minibagrem HITACHI ZX35
 • tel. objednávky + expedice tel. +420 724 426 640, +420 567 314 144
Ceník
písky (Kč/t)
0/2B maltařský 530,-
0/4B potěrový 518,-
0/4C betonářský 518,-
0/4B potěrový – praný 592,-
oblázky prané 4/8, 8/16, 16/32, 32/63 1143,-

 

drcené kamenivo (Kč/t)
0/4 (prosívka – mimo normu) 286,-
4/8 599,-
8/16, 8/11 514,-
11/22 514,-
16/32 483,-
32/63 483,-
100/300 483,-
0/32 478,-
0/63 478,-
0/125 478,-
0/32 MZK (mimo normu) 551,-

 

kamenivo (Kč/t)
odsek z kostek 2 257,-
rygolový kámen 2686,-
mulčovací kůra 4973,-
křemičitý písek 1204,-

Ceny jsou uvedeny s 21 % DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2023.

Jindřichův Hradec – směr Horní Skrýchov
(100 m od Kasalovy pily)

 • možnost dodávek včetně dopravy
 • při jednorázovém odběru nad 30 t je dopravné v Jindřichově Hradci zdarma!
 • při odběru většího množství je možno dohodnout slevu z ceníkové ceny
 • tel. objednávky + expedice tel. +420 606 236 091, +420 567 314 144
Ceník
písky (Kč/t)
0/4B maltařský, potěrový
(pískovna Stráž nad N.)
522,-
0/4C betonářský
(pískovna Suchdol)
554,-
oblázky prané frakcí
(8/16, 16/32, 32/125)
1204,-
oblázky prané 4/8 1277,-

 

drcené kamenivo (Kč/t)
0/4c (prosívka – mimo normu) 340,-
2/4, 2/5 764,-
4/8 709,-
8/16, 8/11 576,-
11/22 576,-
16/32 564,-
32/63 564,-
63/125 564,-
100/300 564,-
0/8, 0/18 (mimo normu) 522,-
0/32 534,-
0/63 534,-
0/125 534,-
0/300 (mimo normu) 534,-

 

kamenivo (Kč/t)
odsek z kostek 2384,-
rygolový kámen 2928,-

 

haklíky, obrubníky  
dlažební kostky
4/6 cm, 9/11 cm, 15/17 cm
 
mulčovací kůra 2190 Kč/m3
křemičitý písek 1404 Kč/t

Ceny jsou uvedeny s 21 % DPH.
Ceník platný od 1. 1. 2023.

Autodoprava

Zajistíme přepravu materiálu z lomu podle vašich požadavků a představ (návěsy, soupravy).