Energetické úspory v lomu Žula Rácov

registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012828

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a předmětem projektu je dosažení úspor energie ve výrobním procesu pomocí výměny energeticky náročných technologií za jejich úspornější varianty. Jedná se o výměnu hydraulického rypadla a lomového sklápěče, využívaných při těžbě kameniva a manipulaci s ním v rámci výrobního areálu společnosti. Místem realizace projektu je kamenolom Rácov na pozemcích 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/7, 443/8, 642/2 a 642/6 v k.ú. Rácov, obec Batelov.

Hlavní příčinou problému je zastaralá motorová technika obou současných strojů a v případě rypadla i nevhodný pohon (elektřina). Motorizace je nejen konstrukčně zastaralá, ale i notně opotřebovaná kvůli dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu obou strojů. Tyto dva faktory vedou k mimořádně vysoké spotřebě paliva (motorové nafty) a elektřiny a tím i k vysokým nákladům na vykonanou práci. Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na těžební proces v lomu. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2019.