Vyráběný sortiment

V povrchovém dole Rácov se těží jemnozrnná šedá žula, která se používá jako kamenivo pro betony, silniční a stavební směsi, zimní posypy vozovek, základy budov, vodohospodářské stavby, dlažební kostky a soklový kámen.

Pro zpracování vytěžené horniny jsou instalovány v lomu 4 stupně drcení (čelisťové a kuželové drtiče) a přejezdová váha pro snadnou expedici.

Dle vašich požadavků jsme schopni zajistit výrobu i v jiné frakci a samozřejmě i dopravu.

 • Frakce 4/8, 8/16, 8/11, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63, lomový kámen opracovaný, povolené pro stavby ŘSD. Osvědčení Ředitelství silnic a dálnic
 • 100% přilnavost k emulzi Vialit Soběslav.
 • Zkoušky kameniva pro vodní stavby – harmonizovaná norma EN 13383-1:2002/AC:2004.
 • MZK 0/32.
 • Jsme schopni namíchat křivku zrnitosti podle požadavku odběratele z frakcí 0/2, 2/5, 4/8, 8/16, 16/32, nebo 11/22.
 • Frakce 2/5 a 4/8 obsah jemných částí do 0,5.
 • Kamenivo pro kolejové lože frakce 32/63BI, kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku štěrkodrť frakce 0/32. Osvědčení – konstrukční vrstvy, Osvědčení – kolejové lože
 • Jsme dozorování Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o. Hořice.

 

Žula Rácov,s.r.o. – kamenolom

nabízí k prodeji:

 • drcené kamenivo
 • prosívku
 • drtě
 • štěrky, štěrkodrtě
Ceník drceného kameniva pro rok 2021
Frakce (cm)   cena (Kč/t)
0/4 50% 0/2 + 50% 2/4 255,-
2/4, 2/5   570,-
4/8   498,-
8/11   338,-
8/16   338,-
11/22   328,-
16/32   313,-
32/63   313,-
63/125   313,-
100/300   313,-
     
LKN lomový kámen netříděný 308,-
LKO lomový kámen opracovaný 1800,-
0/4c (prosívka – mimo normu) 134,-
0/8 (mimo normu) 205,-
0/22 (mimo normu) 270,-
0/125   293,-
0/32   293,-
0/63   293,-
0/300 (mimo normu) 293,-
odpad z kostek   1390,-
MZK 0-45 (0/32)   399,-
     
Hrušovanský písek B 0/4   455,-
Oblázky 4/8 prané   875,-

Při odběru většího množství je možnost dojednat slevu z ceny Dle Vašich požadavků jsme schopni zabezpečit i dopravu materiálu.
Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
Ceník platný od 1. 1. 2021.

Ceník dlažebních kostek pro rok 2021
Frakce (cm) cena (Kč/t)
4/6 3950,-
7/9 3350,-
9/11 3350,-
15/17 3350,-
11/13 × 10 3800,-
13/15 × 10 3800,-
15/17 × 10 3800,-
odseky z dlažebních kostek 1355,-
haklíky 12 × 20 × 30-70 6050,-
placáky 3050,-
LKO – regulační kámen 1800,-
obrubníky 895,-/bm

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
Ceník platný od 1. 1. 2021.

Jihlava – Staré hory – Strojírenská ul.

 • možnost dodávek včetně dopravy
 • při jednorázovém odběru nad 30 t je dopravné v Jihlavě zdarma!
 • při odběru většího množství je možno dohodnout slevu z ceníkové ceny
 • rozvoz písku a kameniva ze skládky zajištěn i s možností pronájmu kontejneru
 • zemní práce a pokládky štěrků strojem UNC 752 a minibagrem HITACHI ZX35
 • tel. objednávky + expedice tel. +420 724 426 640, +420 567 314 144
Ceník
písky (Kč/t)
0/2B maltařský 346,-
0/4B potěrový 341,-
0/4C betonářský 341,-
0/4B potěrový – praný 402,-
oblázky prané 4/8, 8/16, 16/32, 32/63 835,-

 

drcené kamenivo (Kč/t)
0/4 (prosívka – mimo normu) 196,-
4/8 381,-
8/16, 8/11 320,-
11/22 320,-
16/32 316,-
32/63 316,-
100/300 316,-
0/32 311,-
0/63 311,-
0/125 311,-
0/32 MZK (mimo normu) 351,-

 

kamenivo (Kč/t)
odsek z kostek 1490,-
rygolák 1895,-
mulčovací kůra 3895,-
křemičitý písek 895,-

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
Ceník je platný od 1. 1. 2021.

Jindřichův Hradec – směr Horní Skrýchov
(100 m od Kasalovy pily)

 • možnost dodávek včetně dopravy
 • při jednorázovém odběru nad 30 t je dopravné v Jindřichově Hradci zdarma!
 • při odběru většího množství je možno dohodnout slevu z ceníkové ceny
 • tel. objednávky + expedice tel. +420 606 236 091, +420 567 314 144
Ceník
písky (Kč/t)
0/4B maltařský, potěrový
(pískovna Stráž nad N.)
334,-
0/4C betonářský
(pískovna Suchdol)
361,-
oblázky prané frakcí
(8/16, 16/32, 32/125)
885,-
4/8 935,-

 

drcené kamenivo (Kč/t)
0/4c (prosívka – mimo normu) 241,-
2/4, 2/5 531,-
4/8 481,-
8/16, 8/11 371,-
11/22 371,-
16/32 361,-
32/63 361,-
63/125 361,-
100/300 351,-
0/8, 0/18 (mimo normu) 341,-
0/32 351,-
0/63 351,-
0/125 351,-
0/300 (mimo normu) 246,-

 

kamenivo (Kč/t)
odsek z kostek 1545,-
rygolák 2145,-

 

haklíky, obrubníky  
dlažební kostky
4/6 cm, 9/11 cm, 15/17 cm
 
mulčovací kůra 1695 Kč/m3
křemičitý písek 1045 Kč/t

Ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH.
Ceník platný od 1. 1. 2021.

Autodoprava

Zajistíme přepravu materiálu z lomu podle vašich požadavků a představ (návěsy, soupravy).

Autodoprava v povrchovém dole Žula Rácov Autodoprava v povrchovém dole Žula Rácov Autodoprava v povrchovém dole Žula Rácov